Az Bulutlu 17.4ºC Ankara
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Ardahan
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bartın
 • Batman
 • Bayburt
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Düzce
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Iğdır
 • Isparta
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kahramanmaraş
 • Karabük
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kilis
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Mersin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Osmaniye
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Şanlıurfa
 • Şırnak
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Uşak
 • Van
 • Yalova
 • Yozgat
 • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.03.2021 22:27

Reform paketinin özü: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat

Esnafa vergi muafiyeti, dijital para adımı, bireysel emeklilik sistemi... Ekonomi Reform Paketi ile sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor.

Reform paketinin özü: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları" için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, reformlar için "Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim" ana hedefi belirlendi.

Reform paketinin temel amaçları

Reform paketinin temel amaçları ise "Makroekonomik istikrarın temini", "Rekabetçi üretim ve verimlilik artışları" ile "Şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim" oldu.

Kitapçığa göre, "makro ekonomik politikalar" ve "yapısal politikalar" olmak üzere iki ana reform alanı bulunurken her iki ana hedef altında 5'er başlık belirlendi.

"Makro ekonomik politikalar" kapsamında kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık ve istihdam yer alırken, "yapısal politikalar" kapsamını ise kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet ile piyasa gözetimi ve denetimi başlıkları oluşturdu.

"Kamu maliyesi"nde 6 hedef yer aldı

"Kamu maliyesi" başlığında "güven ve istikrara dayalı mali disiplin temel öncelik" olarak belirlenirken "risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması" amaçlandı ve bu başlık altında 6 hedef yer aldı.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek.

"Kamu Maliyesi Raporu" kamuoyu ile paylaşılacak

Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren "Kamu Maliyesi Raporu" 3'er aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Özel hesap uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacak.

Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek.

Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

Kamuda taşıt alımı ve kiralanmasına sınırlama

Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak mali disiplin güçlendirilecek.

Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek.

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecek.

Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.

Nakit yönetimi verimliliği artırılacak

Kamu kurumlarının yurt dışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek.

Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak.

Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak.

Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek.

İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak.

Yaklaşık 850 bin esnafa vergi muafiyeti

Vergisel düzenlemeler kapsamında, geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.

Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak.

Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize edilecek.

Borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak

Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak.

Mükellef ve idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak.

Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modelleri uygulanacak.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli olarak izlenecek ve denetlenecek. Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak.

Sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyu ile paylaşılacak. Kamuoyu ile paylaşılan şartları taşıyan tüm firmalara sertifikasyon sistemi açık olacak. Kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rekabet şartları içinde şeffaf bir şekilde yapılacak.

Kamu alımlarında yerli malı kullanımı artırılacak

Kamu ve yerli sanayinin iş birliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak.

Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulacak. Zorunlu haller dışında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek.

Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak, KÖİ Çerçeve Kanunu Teklifi çalışmaları tamamlanacak.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde reform yapılacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak

Kitapçığa göre, fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak.

Komite; Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları yanında Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından oluşacak.

Erken Uyarı Sistemi kurulacak

İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarında yol açtığı dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

Tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'nda (DİTAP) açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Gıda israfının önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi cazip hale getirilerek yaygınlaştırılacak.

Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla, tüketicilerin gıda israfı konusunda farkındalığı artırılacak.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi TBMM'ye sunulacak.

Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataleti azaltılacak.

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek

"Finansal sektör" başlığı altında yer alan düzenlemelere göre, Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek. Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak.

Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için girişim sermayesi fonlarının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmaları oluşturulacak. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacak.

İstanbul Finans Merkezi'ne özel bir tahkim merkezi

Varlık yönetim şirketlerinin daha güçlü bir yapı içerisinde faaliyet gösterebilmeleri için yasal altyapı oluşturulacak. Sektörde rekabetçi ve kurumsal yapının oluşturulması için söz konusu şirketlere beş yıl süreyle tanınan damga, harç ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi istisnası süresiz hale getirilecek. Bu şirketlerin Finansal Kurumlar Birliğine üye olabilmesi sağlanacak.

Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek.

Katılım finans kuruluşlarının katılım finans ilkelerine uyum düzeylerinin bağımsız bir şekilde derecelendirilmesini sağlamak üzere "katılım finans derecelendirmesi" sistemi hayata geçirilecek. Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması İstanbul Tahkim Merkezi bünyesinde hayata geçirilecek ve İstanbul Finans Merkezi'ne özel bir tahkim merkezi kurulacak.

Risk Merkezi yeniden organize edilecek

Tüm finansal kredi ve risk verisini içeren Risk Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrolünde yeniden organize edilecek.

Kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan "TROY" ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılacak. Dijital (Şubesiz) Bankacılık lisanslamaları uygulamalarına imkan sağlanacak.

Dijital para çalışmaları 

Merkez Bankası, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak.

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak.

Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacak.

Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilecek.

Finansal teknoloji alanında Fintek Strateji Belgesi hazırlanacak, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezi'nde temsili sağlanacak.

18 yaşından küçükler BES'e dahil edilebilecek

18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak.

BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf ve benzeri kuruluşlar nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yılı sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacak.

Cari açığın azaltılması için adımlar atılacak

Hükümet tarafından özellikle yapısal cari açığın azaltılmasına yönelik önemli adımlar da atılacak.

Ara malı ithalatının azaltılmasına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5'inci ve 6'ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak.

İmalat sanayisinin küresel değer zincirlerine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirlenecek ve bu ürünlere yönelik destek programları uygulamaya konulacak.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı,  Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı

Rekabetçi, yenilikçi ve güçlü bir sağlık sanayisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı, yeni gelişen teknolojilerde yurt içi kabiliyetleri geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazanmak için Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek.

Enerji Verimliliği Kanunu’nda değişiklik

Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikle binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamına dahil edilecek.

Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı tamamlanacak, doğal gaz piyasası yeniden yapılandırılarak rekabetçi bir serbest piyasa geliştirilecek.

Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilecek.

Elektrikli araç kullanımı artırılacak

Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil organize sanayi bölgeleri hayata geçirilecek.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak, yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil finansmandan Türkiye'nin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek, toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek.

KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları teşvik edilecek

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları teşvik edilecek, ihracatın tabana yayılmasına yönelik adımlar atılacak.

Yurt dışı lojistik merkezleri açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.

Katma değeri yüksek ürünler üreten ihracatçıların rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak.

KOBİ'lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak KOBİ'lerin finansa erişimi kolaylaştırılacak.

Eximbank, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak.

İstihdamı artıran adımlar 

İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecek. Öte yandan, ilave istihdama finansman desteği sağlanacak. Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak.

Kredi 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.

Genç istihdamı artırmak için adımlar atılıyor

Genç istihdamını artırmak için mesleki eğitim alanında destekler verilecek, iş gücü piyasasını yönlendirmek için “sektörel beceri haritaları” oluşturularak sektörel iş gücü planlaması yapılacak.

Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak, bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

Finansal İstikrar Komitesi

Yapısal politikalar kapsamında, "Kurumsal Yönetişim" başlığı altında şeffaf, hesap verebilir ve güçlü bir kurumsal yönetişim çerçevesi tesis edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacak. FİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlarından müteşekkil olacak.

FİK, finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek, finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. Komite, finansal piyasalarda güveni artıracak politikaları önceliklendirecek.

Her ay düzenli olarak bir araya gelecek Komite, toplantı sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kurulacak. EKK'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. EKK, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan müteşekkil olacak.

Kurul, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program'da yer alan eylemlerin eşgüdümünü ve uygulama başarısını sağlayacak.

Her ay düzenli olarak bir araya gelecek Kurul, toplantı sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

TÜİK "ilişkili kuruluş" yapısına dönüştürülecek

"Kurumsal Yönetişim" başlığı altında kurumsal yapıların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecek. Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek.

TÜİK "ilişkili kuruluş" yapısına dönüştürülecek.

Devlet Destekleri Reformu yapılacak

Yapısal politikalar kapsamında ayrıca "Devlet Destekleri Reformu" yapılacak.

Destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması ve etki değerlendirmelerinin yapılmasını teminen ilke ve esaslar oluşturulacak.

Tüm destek programlarına ilişkin kapsamlı veriler tam ve eksiksiz olarak tek merkezde anlık olarak toplanacak ve tüm destek uygulamalarına tek bir platformdan daha kolay, hızlı ve etkin biçimde erişim sağlanacak.

Teşvik sistemi sadeleştirilecek

"Teşvik Sistemi Reforme Edilecek" başlığı altında ise mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacak. Ayrıca mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacak.

Yeni teşvik sisteminde, yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak.

Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleriyle rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile başlanılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği süreleri 

Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilecek.

Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkan sağlanacak.

Yatırım teşviklerinde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği süreleri, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacak.

AB Genel Veri Koruması Tüzüğü'nün (GDPR) yurt dışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılacak.

Türkiye'nin elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak

İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirilecek. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gözetilerek perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılmasına ve daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Ticaret sicili hizmetlerinde ve şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması ve şirketlerin hızlı karar alabilmesi sağlanacak.

Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak Türkiye'nin elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve bu alanda düzenlemeler yapılacak.

Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf, etkin ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması amacıyla Kooperatifçilik Kanunu'nda düzenlemelere gidilecek.

Dijital piyasalarda adil rekabet

Dijital piyasalarda adil rekabeti geliştirmek için serbest pazar ilkeleri ve AB düzenlemeleriyle uyumlu adımlar atılacak.

Dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik kanun teklifi hazırlanacak. Bu piyasalarda rekabetçi ve adil bir ortam oluşturulacak, güçlü platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecek.

Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak

Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi için piyasa gözetimi ve denetimi güçlendirilecek.

Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili uygulama yapacak Kurum'un çatısı altında, özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek. 

Sıradaki Haber
Sektör temsilcilerinden reform değerlendirmesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz