Açık 31.2ºC Ankara
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Ardahan
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bartın
 • Batman
 • Bayburt
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Düzce
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Iğdır
 • Isparta
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kahramanmaraş
 • Karabük
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kilis
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Mersin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Osmaniye
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Şanlıurfa
 • Şırnak
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Uşak
 • Van
 • Yalova
 • Yozgat
 • Zonguldak
Ekonomi
24.11.2017 20:04

2018 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.

2018 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaklaşık 1 ay süren bütçe maratonu sona erdi. Bütçe tasarısının TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin ise 11 Aralık'ta başlaması öngörülüyor.

Tasarıda yer alan milli bütçe tahmin raporuna göre, 2018 yılı programında gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5,5 artacağı tahmin ediliyor.

2018 yılında toplam yurt içi talebin sabit fiyatlarla yüzde 4,6 artması, toplam sabit sermaye yatırımlarındaki artış oranının ise yüzde 5,5 olması bekleniyor. Programda toplam tüketimin sabit fiyatlarla yüzde 3,9 artması öngörülüyor. Bu oranın kamu tüketiminde yüzde 3,5, özel tüketimde ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin lira, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek verilecek.

Genel bütçe gelirleri

Genel bütçenin gelirleri 684 milyar 402 milyon 835 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 10 milyar 870 milyon 759 bin lirası öz gelir, 78 milyar 630 milyon 932 bin lirası hazine yardımı olmak üzere toplam 89 milyar 501 milyon 691 bin lira; düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 608 milyon 757 bin lirası öz gelir, 64 milyon 348 bin lirası hazine yardımı olmak üzere toplam 4 milyar 673 milyon 105 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine tahsis edilen ödenekler toplamı ile genel bütçe gelir tahmini toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanacak.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma yapmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde yedek ödenek bulundurulabilecek. Bu ödeneklerden aktarma yapmaya Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin "öğretim üyesi yetiştirme programı" tertibinde yer alan ödenek, bu program kapsamında lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenecek.

Maliye Bakanı; Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından ödenen tutarları; NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek tutarları devretmeye yetkili olacak.

Maliye Bakanına ayrıca; gümrük idarelerince tahsil edilerek TRT'ye intikal ettirilen bandrol ücretlerinin yüzde 2'si kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hizmetleri için söz konusu kurumca ödenecek tutarlar ile aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan ilgili idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmek ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yıl içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmek için yetki verilecek.

Kamu idareleri, sürekli işçi ve geçici işçileri bütçe tertiplerinde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve süreyle istihdam edebilecek. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğan yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek ihtiyaçlarını, ödenek aktarmak suretiyle karşılamaya Maliye Bakanı yetkili olacak.

Kamu idarelerinin harcama yetkilileri; sürekli işçiler ile ilgili kanuna göre çalışacakları geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla sureli çalışma veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlü olacak.

Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücreti ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç, fazla sureli çalışma veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacak.

Sadece ek yatırım cetvelindeki projelere harcama

Kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri münhasıran bu işletmesinden elde edilen gelirden karşılanacak. Bu yerlerde merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödemek üzere, 2018 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilemeyecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, bütçelerinin yolluk giderleri, temsil ve ağırlama giderleri ile menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderlerine yönelik tahsis edilen ödeneği aşmayacak şekilde harcama yapacak.

2018 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sair işlere (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç) 2018'de başlanabilmesi için proje veya işin 2018 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilmek suretiyle, Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti

2018'de Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 4,5 milyar doları aşamayacak. Hazine Müsteşarlığınca sağlanacak borç üstlenim taahhüdü de 4 milyar doları aşamayacak.

2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden Kamu Mali ve Kontrol Kanunuyla genel bütçe kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilecek.

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Türk dili bölümü öğrencilerine destek

Bu arada tasarının görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergeler de kabul edildi.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığının, savaş, iç karışıklık, siyasi istikrarsızlık ve yüksek terör tehdidi gibi nedenlerle güvenlik zafiyeti bulunan ülkelerdeki temsilcilik bina ve yerleşkeleri ile burada görevli personelin korunması amacıyla görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personelinin beslenme giderleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

İSEDAK Sekreterya hizmetlerini yürüten Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlatılacak bilimsel araştırma ve geliştirme raporları, analitik çalışmalar ve benzeri dokümanlar için gerçek ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler, Kamu İhale Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmayacak.

YÖK tarafından belirlenecek yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören, bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine burs verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden nakil suretiyle yapacakları atamalar, atama sayı sınırından muaf tutulacak.

Komisyonda ayrıca 2016 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı da kabul edildi.

Sıradaki Haber
THY 2018'de 7 bin kişiye istihdam etmeyi planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz