Yağmurda kalan yavru köpekleri Erkayıran ailesi sahiplendi