Uzmanlara göre D vitamini eksikliği sıradan bir vitamin eksikliği değil