'Nasıl oluyor da Lozan Anlaşması'nın uygulamada olduğunu söylüyoruz'