Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını söyledi.
Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleyeceğini, ihracatçılara yönelik yeni düzenlemeleri ve diğer ekonomik tedbirleri şöyle anlattı:
TL MEVDUATI MÜJDESİ
TL MEVDUATI MÜJDESİ
"İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak"
KUR YÜKSEK ENDİŞESİ OLMAYACAK
KUR YÜKSEK ENDİŞESİ OLMAYACAK
"Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın `Kur daha yüksek olacak` diye mevduatını Türk Lirası`ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak"
İHRACATÇILARA İLERİ VADELİ KUR İMKANI
İHRACATÇILARA İLERİ VADELİ KUR İMKANI
"Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek"
BES`TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30
BES`TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30
"Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30`a çıkartıyoruz"
KURUMLAR VERGİSİNDE BİR PUANLIK İNDİRİM
KURUMLAR VERGİSİNDE BİR PUANLIK İNDİRİM
"Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz"
KDV DÜZENLEMESİ
KDV DÜZENLEMESİ
"Katma Değer Vergisi`ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz."
TEMETTÜ STOPAJI YÜZDE 10
TEMETTÜ STOPAJI YÜZDE 10
"Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10`a indiriyoruz."
"KİT`lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir"
"Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir."
Yükleniyor lütfen bekleyiniz