2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye`nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu.
Genç nüfus, toplam nüfusun %15,4`ünü oluşturdu.
Genç nüfusun %51,3`ünü erkek nüfus, %48,7`sini ise kadın nüfus oluşturdu.
YÜZDE 31,3`Ü 20-22 YAŞ GRUBUNDA
YÜZDE 31,3`Ü 20-22 YAŞ GRUBUNDA
2020 yılında genç nüfusun %28,6`sının 15-17 yaş grubunda, %19,8`inin 18-19 yaş grubunda, %31,3`ünün 20-22 ve %20,4`ünün ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.
2080 YILINDA GENÇ NÜFUS NASIL OLACAK?
2080 YILINDA GENÇ NÜFUS NASIL OLACAK?
Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1`e düşeceği öngörüldü.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN YÜKSEK
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN YÜKSEK
Türkiye`nin genç nüfus oranının %15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.
İLLERE GÖRE GENÇ NÜFUS ORANI
İLLERE GÖRE GENÇ NÜFUS ORANI
2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,5 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt izledi.
İLLERE GÖRE GENÇ NÜFUS ORANI
İLLERE GÖRE GENÇ NÜFUS ORANI
Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %12,5 ile Muğla, %12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.
Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve kadınlar için 81,3 yıl oldu.
Türkiye`de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 64,6 yıl, erkekler için 62,0 yıl ve kadınlar için 67,3 yıl olduğu görüldü.
EVLİLİK ORANLARI
EVLİLİK ORANLARI
Genç erkek nüfusun 2020 yılında %96,1`inin hiç evlenmemiş, %3,8`inin resmi nikahla evli, %0,1`inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %84,1`inin hiç evlenmemiş, %15,5`inin resmi nikahla evli, %0,4`ünün ise boşanmış olduğu görüldü.
NET OKULLAŞMA ORANI
NET OKULLAŞMA ORANI
Türkiye`de 2018/`19 öğretim yılında %44,1 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2019/`20 öğretim yılında %43,4`e düştü.
NET OKULLAŞMA ORANI
NET OKULLAŞMA ORANI
Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran %41,9`dan %40,6`ya düşerken kadınlarda %46,4`ten %46,3`e düştü.
OBEZİTE ORANI ARTTI
OBEZİTE ORANI ARTTI
Vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2016 yılında 15-24 yaş arası genç nüfusta obezite oranı %3,8 iken bu oran 2019 yılında %4,6 oldu.
OBEZİTE ORANI ARTTI
OBEZİTE ORANI ARTTI
Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında %3,5 iken bu oran 2019 yılında %4,8`e, genç kadınlarda ise 2016 yılında %4,1 iken 2019 yılında %4,5`e yükseldi.
İŞSİZLİK ORANI
İŞSİZLİK ORANI
Gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında %44,4 iken 2020 yılında %39,1 oldu. Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında %25,4 iken 2020 yılında %25,3 oldu.
GENÇLER SAĞLIK DURUMLARINDAN MEMNUN
GENÇLER SAĞLIK DURUMLARINDAN MEMNUN
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2019 yılında %68,3 iken 2020 yılında %67,5 oldu.
Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2019 yılında %88,0 iken 2020 yılında %84,6`ya düştü. Bu oran 2020 yılında genç erkeklerde %86,9, genç kadınlarda ise %82,2 oldu.
MUTLULUK ORANI
MUTLULUK ORANI
18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında %56,7 iken 2020 yılında %47,2 oldu.
MUTLULUK ORANI
MUTLULUK ORANI
Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde %41,4, genç kadınlarda ise %53,2 olarak gerçekleşti.
GENÇLERİ EN ÇOK NE MUTLU EDİYOR?
GENÇLERİ EN ÇOK NE MUTLU EDİYOR?
Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %41,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %28,0 ile başarı ve %12,7 ile sevgi takip etti.
GENÇLERİ EN ÇOK NE MUTLU EDİYOR?
GENÇLERİ EN ÇOK NE MUTLU EDİYOR?
Genç kadınlarda ise %54,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,1 ile başarı ve %18,6 ile sevgi takip etti.
EĞİTİM MEMNUNİYETİ
EĞİTİM MEMNUNİYETİ
2020 yılında gençlerin %59,5`i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu söyledi. Bu oran genç erkeklerde %58,9 iken genç kadınlarda %60,2 oldu.
İNTERNET KULLANIM ORANI
İNTERNET KULLANIM ORANI
İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2019 yılında %92,4 iken 2020 yılında %93,0 oldu.
İNTERNET KULLANIM ORANI
İNTERNET KULLANIM ORANI
İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2019 yılında %96,1 iken 2020 yılında %95,0 olurken genç kadınlarda 2019 yılında %88,6 iken 2020 yılında %91,0 oldu.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz