Geniş Kanatlı Yarasa (Eptesicus serotinus)
Geniş Kanatlı Yarasa (Eptesicus serotinus)
Geniş kanatlı yarasa olarak bilinen bu tür genellikle tarihi yapılarda tavanda aralıklarda tüner. Özellikle kale yapılarında sık rastlanan bir türdür. Yerleşim yerlerinde çatılarda karşılaşılabilecek türlerden biridir.
Geniş Kanatlı Yarasa (Eptesicus serotinus)
Geniş Kanatlı Yarasa (Eptesicus serotinus)
İnsanlara asla saldırmayan sevimli bir canlı türüdür. Böcekler üzerinden beslenir. Ülkemizin her ilinde yayılış gösteren yaygın türlerimizden biridir.
Akdeniz Beyaz Şeritli Cüce Yarasası (Pipistrellus kuhlii)
Akdeniz Beyaz Şeritli Cüce Yarasası (Pipistrellus kuhlii)
Akdeniz beyaz şeritli cüce yarasası Akdeniz ile Ege Bölgesi kıyı şeridini izleyerek Marmara Bölgesi`ni de içine alan bir hat boyunca yayılış göstermektedir. Doğu Karadeniz’de ise sadece Artvin ilinde kaydedilmiştir. Çatılarda ve çatı aralarında koloniler halinde, sıvası yapılmamış binaların briket ve tuğla boşluklarında ve içlerine sığabilecekleri her türlü aralık ve çatlak içinde soliter veya koloni olarak tünemektedir.
Akdeniz Beyaz Şeritli Cüce Yarasası (Pipistrellus kuhlii)
Akdeniz Beyaz Şeritli Cüce Yarasası (Pipistrellus kuhlii)
Türkiye’de insanla teması kuvvetle muhtemel olan türlerden biridir. Ancak çok zararsız insanlara kesinlikle saldırmayan bir türdür. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde sivrisinek gibi insanlara zarar veren böcekler üzerinden beslenmektedir.
Yaygın Cüce Yarasa (Pipistrellus pipistrellus)
Yaygın Cüce Yarasa (Pipistrellus pipistrellus)
Yaygın cüce yarasa olarak isimlendirilen bu yarasa türü ülkemizde her ilde yerleşim yerlerinde genellikle çatılarda koloni halinde görülen türdür. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde sazlık, ırmak kenarlarında ya da tarım arazileri üzerinde sivrisinek gibi böcekler üzerinden beslenirler.
Yaygın Cüce Yarasa (Pipistrellus pipistrellus)
Yaygın Cüce Yarasa (Pipistrellus pipistrellus)
Çatı aralarındaki tüneklerine girerken veya bir böceği yakalamak için peşinden uçarken acık pencereden evimize girebilecek türlerden biridir. Yaklaşık 5 gram ağırlığında zararsız çok hassas bir canlıdır.
Savi`nin Cüce Yarasası (Hypsugo savii)
Savi`nin Cüce Yarasası (Hypsugo savii)
Savi’nin cüce yarasası genellikle ormanlık alanlarda , ağaç kovuklarında, kaya yarıklarında, binaların çatılarında tüneyen küçük sevimli bir türdür. Genellikle tarihi yapılarda tavan taşları arasında rastlanabilir.
Savi`nin Cüce Yarasası (Hypsugo savii)
Savi`nin Cüce Yarasası (Hypsugo savii)
Böcekler üzerinden beslenir. Nadiren avlanma esnasında böceklerin peşinden uçarken evlerimizin içine girebilir ancak insanlara asla saldırmaz. Yaklaşık 8 gram ağırlığındadır.
Küçük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus hipposideros )
Küçük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus hipposideros )
Bu tür ülkemizdeki 5 nalburunlu yarasa türünden en küçüğüdür. Türkiye’de her ilde rastlamak mümkündür. Yaygın bir türdür. Böceklerle beslenir.
Küçük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus hipposideros )
Küçük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus hipposideros )
Mağaralar dışında, terkedilmiş binalarda, yayla evlerinde, ahırlarda, çatı aralarında büyük nalburunlu yarasa ile birlikte görülebilir. Yaklaşık 8 gram ağırlığındadır. Zararsız bir türdür.
Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum)
Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum)
Bu tür ülkemizdeki 5 nalburunlu yarasa türünden en büyüğüdür. Türkiye’de her ilde rastlamak mümkündür. Yaygın bir türdür. Böceklerle beslenir.
Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum)
Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum)
Mağaralar dışında, terkedilmiş binalarda, yayla evlerinde, ahırlarda, çatı aralarında tüneyebilir. Yaklaşık 25 gram ağırlığındadır. Yaklaşık bir serçe büyüklüğündedir. Zararsız bir türdür.
Büyük Farekulaklı Yarasa (Myotis myotis)
Büyük Farekulaklı Yarasa (Myotis myotis)
Kulakları fare kulağına benzediğinden ve yüz yapısı ile de fareye benzetilen yarasa türüdür. Ülkemizde yaygın türlerden biridir. Mağaralar dışında tarihi turistik yapılarda, ören yerlerinde, kaya yarıklarında ve oyuklarında sıkça rastlanan bir türdür.
Büyük Farekulaklı Yarasa (Myotis myotis)
Büyük Farekulaklı Yarasa (Myotis myotis)
Böceklerle beslenir. Böcekleri toprak yüzeyinden avlayarak beslenir. Yaklaşık 28 g ağırlığındadır. Zararsız bir türdür.
Meyve Yarasası (Rousettus aegyptiacus)
Meyve Yarasası (Rousettus aegyptiacus)
Türkiye’deki tek meyve yarasası türüdür. Ülkemizde sadece Akdeniz Bölgesi`nde yayılış gösterir. Büyük mağaralarda, terkedilmiş hangarlarda koloniler halinde tüner. Yerleşim yerlerindeki meyve ağaçlarına gelerek meyveleri yiyebilir. Olgunlaşmış tatlı meyveleri tercihe eder.
Meyve Yarasası (Rousettus aegyptiacus)
Meyve Yarasası (Rousettus aegyptiacus)
Trabzon hurması, Bağdat hurması, tespih ağacı, incir, yeni dünya meyveleri ile beslenir. Ülkemizdeki en büyük yarasa türüdür yaklaşık 150 gram ağırlığındadır. Yaklaşık bir güvercin büyüklüğündedir. İnsanlara saldırmaz zararsız bir türdür.
Yarasa dışkıları (Guano)
Yarasa dışkıları (Guano)
Yükleniyor lütfen bekleyiniz