TAM KAPANMADAN MUAF TUTULAN YERLER
TAM KAPANMADAN MUAF TUTULAN YERLER
Hafta içi bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Engelliler haricinde vatandaşlar araç kullanmadan gidip gelebilecek.
Zincir ve süper marketler 6 gün açık olacak, Pazar günleri ise kapalı olacak.
Lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis yapabilecek.
Fırınlar unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapabilecek, sokak arasında satış yapılmayacak.
TAM KAPANMADAN MUAF KİŞİLER
TAM KAPANMADAN MUAF KİŞİLER
TBMM üyeleri ve çalışanları
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil)
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler
Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay`a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)
Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar
Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar
Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar
Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri, Iikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar
Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları
Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar
Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar
Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar
Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları
Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli
Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri
Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar
İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.)
Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri
Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile)
Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler
Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar
Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer
Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri
Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel
Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler
İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları
Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar
Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar
Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları
10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları
Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar
Vergi borcu ödemeye gidenlere kısmi muafiyet
Vergi borcu ödemeye gidenlere kısmi muafiyet
Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan`da bankalara gidecek olanlar vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir belge ile bankaya gidebilecek. Banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaklar.
Uçak biletlerinde ilk gün muafiyeti
Uçak biletlerinde ilk gün muafiyeti
Tüm yurt içi seyahatlerde zorunlu hallerin varlığını gösteren seyahat izin belgesinin zorunlu ancak bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculuklar için seyahat izin belgesi istenmeyecek. 
Avukatlar faaliyetlerini nasıl yürütecek?
Avukatlar faaliyetlerini nasıl yürütecek?
Yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmi kurumlara, noterliklere gidebilecek.
Basın kartı taşıyanlar izne tabi mi?
Basın kartı taşıyanlar izne tabi mi?
Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini göstermeleri kaydıyla seyahat edebilecek.
Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişilerin durumu
Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişilerin durumu
Yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca seyahat izin belgesi almalarına gerek kalmayacak.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz