Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası`nda Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere verilecek yeni hakları açıklamıştı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kanuna ilişkin detaylı bilgi verdi.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR NETLEŞTİRİLECEK
GÖREV VE SORUMLULUKLAR NETLEŞTİRİLECEK
Kanunda öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanacağını anlatan Özer, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakların, görevlerin ve sorumlulukların da netleştirileceğini söyledi.
SINAVA GİRECEKLER
SINAVA GİRECEKLER
Uzman öğretmenlikte 10 yıl deneyimi olan öğretmenler bir eğitimden geçecek, eğitimden geçtikten sonra yazılı sınava girecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK
UZMAN ÖĞRETMENLİK
Yazılı sınavda başarılı olan, 10 yıl görev yapan öğretmenler uzman öğretmen olacak. Uzman öğretmenler, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 liralık iyileştirme olacak.
YÜKSEK LİSANS YAPMIŞSA SINAVDAN MUAF
YÜKSEK LİSANS YAPMIŞSA SINAVDAN MUAF
10 yılını doldurmuş öğretmenler, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacak.
BAŞÖĞRETMENLİK
BAŞÖĞRETMENLİK
Aynı şekilde 10 yıl uzman öğretmen olmuş öğretmenler de başöğretmenlik için eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar yazılı sınava girecek.
DOKTORA YAPMIŞSA SINAVDAN MUAF
DOKTORA YAPMIŞSA SINAVDAN MUAF
Sınavda başarılı olanlar başöğretmen olacak ve ilave bir derece alacak, ayrıca maaşlarında da 2000 lira iyileştirme olacak. Doktora yapmış olan öğretmenler de başöğretmenlik yazılı sınavından muaf olacak.
KARİYER SİSTEMİ OLUŞACAK
KARİYER SİSTEMİ OLUŞACAK
Bu çalışmalarla hem bir kariyer sistemi oluşacak, aynı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ile ilgili de çok ciddi bir adım atılmış olacak.
ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGELERİ
ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGELERİ
Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 olacak.
SÖZLEŞMELİ-KADROLU AYRIMI KALKIYOR
SÖZLEŞMELİ-KADROLU AYRIMI KALKIYOR
Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu`nda yer alacak sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin haklarına ilişkin de açıklama yaptı.
3+1 MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ
3+1 MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bakan Özer: Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz