İnternet hayatımızın her alanında. Bize birçok kolaylık sağlıyor. Ancak mağdur olmamak için kişisel verilerimizin korunmasına dikkat etmeliyiz.
Yapılan her paylaşım, internet ortamına girilen her veri, size ve bilgilerinize ulaşmak isteyen kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor.
Özellikle sosyal paylaşım ağları, bu kişilerin bilgilerinize ulaşabileceği en kestirme yol.
Paylaşım yapmadan önce, ne gibi sonuçlar ve riskler doğurabileceğini detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor.
İnternet kullanım demografisi ve kişisel verilerin korunumu ile ilgili Avrupa Birliği bünyesinde yapılan saha çalışmasında çarpıcı sonuçlar çıktı.
Çalışmada, vatandaşların büyük bir çoğunluğunun sosyal ağlarda isimlerini (yüzde 79), fotoğraflarını (yüzde 51), hangi ülke vatandaşı olduklarını (yüzde 47) açıkça paylaştığı gözlemlendi.
Katılımcılardan internetteki gizlilik sözleşmelerini okuyanların oranı ise yüzde 58. Bunlardan, yüzde 34’ü okuyup anladığını, yüzde 24’ü ise okuyup anlamadığını söyledi.
Akıllı telefonunuza indirdiğiniz bir oyun, küçük bir pop-up ile rızanızı basit bir onaylama yöntemiyle alabiliyor.
Rızanızı aldıktan sonra siz oyunu oynarken rehberinizdeki kontakları kendi veri tabanına aktarabiliyor.
Sonrasında da ne iş yaptığını bilmediğiniz şirketlerle bunları paylaşabiliyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
İşlem yapmak istediğiniz web sayfalarının kullanım politikası ve gizlilik sözleşmelerini okuyun.
HAKKIMIZDA BÖLÜMÜNÜ OKUYUN
HAKKIMIZDA BÖLÜMÜNÜ OKUYUN
İlgili sayfanın iletişim, "hakkımızda" bölümlerinden sayfa hakkında bilgi alın.
HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYOR?
HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYOR?
Mobil platformlardan indirdiğiniz uygulamaların sizlerden ne gibi bilgiler topladığını iyi analiz edin.
UYGULAMA İNDİRİRKEN DİKKAT
UYGULAMA İNDİRİRKEN DİKKAT
Gerekirse çok fazla kullanmayacağınız uygulamaları telefonunuza indirmeyin.
NELERLE SENKRONİZE OLDUĞUNA DİKKAT EDİN
NELERLE SENKRONİZE OLDUĞUNA DİKKAT EDİN
İndirdiğiniz mobil uygulamaların nelerle senkronize olduğuna dikkat edin. Senkronize olmasını istemediğiniz bilgileri devre dışı bırakın.
TELEFON AYARLARINI KONTROL EDİN
TELEFON AYARLARINI KONTROL EDİN
Bunun için telefon ayarlarınızdan hesaplarınızı, uygulama yönetiminizi, konum servislerinizi ve güvenliğinizi tekrar gözden geçirin.
GİZLİLİK VE GÜVENLİK AYARLARI ÖNEMLİ
GİZLİLİK VE GÜVENLİK AYARLARI ÖNEMLİ
Sosyal ağlarda gizlilik ve güvenlik ayarlarınızı tekrar gözden geçirin. Bunun için sosyal ağlarda güvenlik bölümünü okumanız gerekebilir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
Kişisel veri sahipleri olarak Anayasanın 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” artık yasallaşmıştır. Bu Kanuna göre sahip olduğumuz haklardan bazıları şunlar...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE HAKLARINIZ NELER?
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz