İŞÇİNİN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN?
İŞÇİNİN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN?
4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) çalışmış işçilerin yıllık izin hakkı 14 gündür.
İŞÇİNİN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN?
İŞÇİNİN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN?
15 yıl (dahil) ve daha fazla çalışmış olanların yıllık izin hakkı 26 gün.
İŞÇİNİN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN?
İŞÇİNİN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN?
5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanların yıllık izin hakkı 20 gün.
MADEN İŞÇİSİNİN YILLIK İZİN HAKKI
MADEN İŞÇİSİNİN YILLIK İZİN HAKKI
a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden, c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26günden az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
YILLIK İZİN HAKKI KAÇ GÜN?
YILLIK İZİN HAKKI KAÇ GÜN?
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
MEMURUN YILLIK İZİN HAKKI KAÇ GÜN?
MEMURUN YILLIK İZİN HAKKI KAÇ GÜN?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 102. Maddesine göre; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2’şer gün eklenebilir.
DENİZDE ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİN HAKLARI
DENİZDE ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİN HAKLARI
Deniz iş kanununa göre gemi adamlarına verilecek yıllık ücretli izin süreleri; 6 aydan 1 yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden ve 1 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda 1 aydan az olamaz.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz