İpek Yolu aracılığıyla Hunlar ve Köktürkler ticari faaliyetlerde bulundu. Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret yolunun önemini fark eden Türkler bu yola egemen oldu. Neticede İpek Yolu’ndan geçen kervanlara kendi ürettiklerini satıp onların getirdikleri mallar ile mübadele etti.. Orhun Abideleri’nde geçen şu cümleler ise Köktürklerin Çinlilerle yaptığı alım satım durumunu örneklendirmesi bakımından önemli: Bu yirde olurup Tabġaç budun birle tüzültüm. Altun kümüş işgiti ḳutay bungsuz anca birür “Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği sıkıntısız öylece veriyor”
Eski Türkler sosyal, ekonomik ve içtimai hayatta düzenin sağlanması adına belli bir ölçü sistemi geliştirdi. Komşu devletlerin de tesiri ile farklı dillerden gelmiş ölçü birimleri ile kendi kültürel kimliklerinin etkisi altında şekillenmiş bir ölçü sistemi benimsendi.
Çıg: Bir uzunluk ölçüsüdür. Yaklaşık 30-35 santim uzunluğa karşılık gelmektedir.
YOÇAN
YOÇAN
Yoçan: Uzunluk ölçüsüdür. Yaklaşık 23 kilometrelik bir uzunluğu ifade etmektedir. Kelime kökeni itibariyle Sanskritçe ‘yojana’dan gelmektedir.
TURUM
TURUM
Turum: Durum, bir adamın boyu kadarınca olan uzunluk. 14`üncü yüzyıl İbn-i Muhannā Lugatı’nda bu kelimenin, dokumacılar tarafından ipliğin ölçüsünü belirlemede kullanıldığına işaret edilir.
KARŞAG
KARŞAG
Karşag: Elbisenin bir karış kadar olan parçası.
ŞİNG
ŞİNG
Şing: Sıvılar için bir ağırlık ölçüsü özelliği gösterir. Yaklaşık 1.035 litredir.
IRAK X YAGUK
IRAK X YAGUK
Irak: Uzaklık ifade eder Yaguk: Yakınlık belirtir
KİÇİG
KİÇİG
Kiçig: Küçük, ufak
BAG
BAG
Bag: Bağ, birleşik. Bag teriminin önüne sayı eklenerek demet, bohça, paket gibi ölçü birimlerinin adeti belirtilmiştir.
ALTIN
ALTIN
Altın: Altın, hem madeni para birimi hem de yalnızca maden anlamıyla metinlerde geçer. Uygur arazi satış belgeleri dışında, köle satış ve azat etme belgelerinde de bu madeni para biriminden yararlanılmış.
KÜMÜS
KÜMÜS
Kümüş: Hem para birimine hem de gümüş madenine karşılık gelen bir kelime. Kümüş; cezaİ ödemelerin dışında arazi alım satımlarında, para ödünç alıp vermede, ayrıca belirli malların alım satımı karşılığında ödeme aracı olarak kullanılmıştır.
BAKIR/BAKAR
BAKIR/BAKAR
Bakır / Bakar: Bakır madeni ve bu madenden yapılan paraya karşılık gelir. Çin`de geçerli olan bu parayı Çinliler alışverişlerinde kullanmış.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz