ÖÑ, Tǖ, BODUG
ÖÑ, Tǖ, BODUG
Divanu Lügati`t-Türk’te "öŋ" sözcüğü “nesnenin rengi” anlamında kullanılır. Renk anlamına gelen bir diğer sözcük ise "tǖ"."Bodug" sözcüğü ise renk anlamına gelmesinin yanı sıra boya anlamına da gelir.
AK, ÜRÜÑ
AK, ÜRÜÑ
"Ak" sözcüğü "Oğuzcada beyaz" olarak anlamlandırılır. Ak kullanımının yanı sıra āk biçimi de Kaşgarlı Mahmud tarafından gösterilir. Kaşgarlı, “beyaz” anlamında "ürüŋ" sözcüğünü de vermiş, ak sözcüğünün Oğuz lehçesine ait olduğunu söylemiş.
KIZIL
KIZIL
Divanu Lügati`t-Türk’te "kızıl" sözcüğü "kızıl, her şeyin kırmızısı" anlamında bir renk adı olarak geçer.
KÖK
KÖK
KÖK biçiminde yer alan sözcük “koyu gri, gök renginde olan her renk” anlamında kullanılır. Kaşgarlı, Oğuzlarda "m" sesinin kullanıldığını ve koyu gri için köm kȫk ifadesinin kullanıldığını belirtir ve köm kök ifadesinin “koyu gri” anlamına geldiğini söyler.
AL
AL
Divanu Lügati`t-Türk’te al sözcüğü Kaşgarlı tarafından “turunç rengi, turuncu” olarak anlamlandırılır. Kaşgarlı, āl sözcüğünün turunç renginde bir kumaşın ismi olduğunu ifade eder.
SARIG
SARIG
"Sarıg" sözcüğü"sarı" anlamında renk adı olarak yer alır.
YAŞIL
YAŞIL
Divanu Lügati`t-Türk’te (DLT) "yaşıl" sözcüğü yaşıl~ yāşıl ikili biçimi ile "yeşil" anlamında renk adı olarak kullanılır. Kaşgarlı yaşıl rengini DLT’de geçen pek çok örnekte verir. "Yāşıl öŋlüg ton" (DLT 32 / 19) "yeşil renkli elbise" örneğinde yeşil sözcüğü elbisenin rengini betimler.
KARA
KARA
Kara: Siyah
YAGIZ
YAGIZ
Divanu Lügati`t-Türk’te geçen renk adlarından birisi de "yagız’". Bu renk "koyu kahverengi, kırmızı ile siyah arasındaki bir ton". Kaşgarlı yer için "yagız yir" dendiğini ve o renge benzetildiğini söyler. Ayrıca yagız at örneğini de verir.
YİPGİN
YİPGİN
"Yipgin" sözcüğü "koyu renkli, mor" anlamına gelir.
YİPGİL
YİPGİL
"Erguvan rengi" anlamına gelen sözcük ise "yipgil".
Yükleniyor lütfen bekleyiniz