DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.
Türkiye`de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını aktaran Yıldız, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini hatırlattı.
Türkiye`de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını aktaran Yıldız, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini hatırlattı.
Suyu depolamanın, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmenin büyük önem taşıdığına işaret eden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
Suyu depolamanın, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmenin büyük önem taşıdığına işaret eden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi ile çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Çanakkale`de 15 Nisan`da başlayan sulama sezonu 15 Ekim`de tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Çanakkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 243 bin 77 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çanakkale ve ilçelerimizde 2020 yılında yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 758 milyon 891 bin 430 lira katkı sağlanmıştır. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz."
Yükleniyor lütfen bekleyiniz