Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Iraklı üniversite öğrencisi Ali Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkent Bağdat`ı sokak sokak dolaşarak her türden kitabı Iraklıların ayağına getiriyor. Bağdat Üniversitesi`nde okuyan Musevi, ailesine ait kamyoneti kendi emeğiyle yenileyip dizayn ederek farklı bir görünüme kavuşturmuş. Iraklılar, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsız ortam nedeniyle kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kütüphanelerden yoksun durumda. Bu eksikliği gören üniversiteli Musevi, "seyyar kütüphane"ye dönüştürdüğü aracıyla başkenti sokak sokak dolaşıyor.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz