Ticaret Bakanlığı tarafından "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" yayımlandı.
Kılavuzun amacı, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek.
AÇIK VE ANLAŞILIR OLACAK
AÇIK VE ANLAŞILIR OLACAK
Kılavuza göre, sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde anlatılması ve ayırt edilebilir olması zorunlu.
GİZLİ REKLAM YAPILMASI YASAK
"GİZLİ REKLAM" YAPILMASI YASAK
Her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasak.
Reklam verenden maddi kazanç veya ücretsiz/indirimli mal gibi faydaların sağlandığı paylaşımlarda, sosyal medya etkileyicisi tarafından bu durumun açıkça belirtilmesi zorunlu.
KULLANILAN ETİKET VE AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?
KULLANILAN ETİKET VE AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?
Paylaşım içinde kullanılan renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir nitelikte ve kolaylıkla okunabilir büyüklükte olmalı.
KULLANILAN ETİKET VE AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?
KULLANILAN ETİKET VE AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?
Tüketicilerin paylaşımla ilk karşılaştıkları anda, başka bir şey yapmalarına gerek kalmadan paylaşımın ticari reklam olduğu anlaşılacak biçimde ve konumda belirtilmeli.
KULLANILAN ETİKET VE AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?
KULLANILAN ETİKET VE AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?
Paylaşımda başka etiket veya açıklamalara yer verilmesi durumunda, bu etiket veya açıklamalar arasında görünebilir şekilde olmalı.
KULLANILAN ETİKET VE AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?
KULLANILAN ETİKET VE AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?
Paylaşımın yer aldığı mecranın ara yüz ve teknik özellikleri de dikkate alınarak, tüketiciler tarafından ilk bakışta fark edilebilecek biçimde sunulmalı.
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
Henüz deneyiminin bulunmadığı bir mal veya hizmete ilişkin, tüketiciler nezdinde o mal veya hizmeti onaylayacak ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla paylaşımda bulunamaz.
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
Mevzuata aykırı olacak şekilde bir mal veya hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunamaz.
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
Bir mal veya hizmete ilişkin nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan ve ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz.
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunamaz, bu mal veya hizmetlerin tanıtımını yapamaz.
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
Kendisine reklam veren tarafından hediye edilmiş bir mal veya hizmeti kendisinin satın aldığı izlenimi oluşturamaz.
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz.
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını kullanması durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtecek.
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİSİ HANGİ KURALLARA UYACAK?
Sosyal medya aracılığıyla bir mal/hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz ve/veya kullanamaz.
VİDEO PAYLAŞIMLARINDA HANGİ KURALLARA UYULACAK?
VİDEO PAYLAŞIMLARINDA HANGİ KURALLARA UYULACAK?
YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım mecralarında yapılan reklamlar ile canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda, tüketicileri “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan açıklama yapılmalı.
VİDEO PAYLAŞIMLARINDA HANGİ KURALLARA UYULACAK?
VİDEO PAYLAŞIMLARINDA HANGİ KURALLARA UYULACAK?
Yazılı ve sözlü olarak şu açıklamalardan en az birine yer verilmeli:
"Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir."
"Bu video, [reklam veren] ile ücretli işbirliğini içermektedir."
"[Reklam veren]’in destekleri ile."
"Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım."
"Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler."
FOTOĞRAF PAYLAŞIMLARINDA HANGİ KURALLARA UYULACAK?
FOTOĞRAF PAYLAŞIMLARINDA HANGİ KURALLARA UYULACAK?
Paylaşılan fotoğrafın veya mesajın içinde ya da altında reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden/açıklamalardan en az birine yer verilir:
#Reklam
#Reklam/Tanıtım
#Sponsor
#İşbirliği
#Ortaklık
“@[Reklam veren] ile işbirliği”
“@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”
“@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”
REKLAM VERENİN SORUMLULUKLARI NELER?
REKLAM VERENİN SORUMLULUKLARI NELER?
Reklam veren, sosyal medya etkileyicilerini kılavuz hükümleri hakkında bilgilendirecek, ilgili kanun ve yönetmeliklere uymasını isteyecek.
REKLAM VERENİN SORUMLULUKLARI NELER?
REKLAM VERENİN SORUMLULUKLARI NELER?
Sosyal medya etkileyicilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba gösterecek ve ihlallere karşı önlem alacak.
REKLAM VERENİN SORUMLULUKLARI NELER?
REKLAM VERENİN SORUMLULUKLARI NELER?
Reklam veren, sosyal medya etkileyicilerinin kendi sorumluluğu olduğu gerekçesine dayanarak yükümlülüklerden kaçınamaz.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz