Boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezası artırılacak.
Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.
İdarenin cevap verme süresi 30 güne indirilecek.
Adli kontrole yeni düzenleme
Adli kontrole yeni düzenleme
Adli kontrol 2 yıl ile sınırlandırılacak, 4 ayda bir güncellenecek.
Evde adli kontrolde geçirilen her 2 gün için cezadan 1 gün sayılacak.
Terör suçlarında adli kontrol en çok 4 yıl olacak.
4. yargı paketindeki yenilikler
4. yargı paketindeki yenilikler
Beraat kararı verilmesi durumunda kayıtlar yok edilecek.
İddianamede suçlama ile ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek. Dikey itiraz usulü getirilecek.
Tebligatlar, tüm taraflara telefon ve e-posta ile de bildirilecek.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz