Etiket Sonuçları: Mustafa Aylar

  • Türklere Anadolu'yu yurt eden komutan: Sultan Alparslan

    Türklere Anadolu'yu yurt eden komutan: Sultan Alparslan 26.08.2020

    Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan, heybetli duruşu, cesareti, inancı, öngörüsü, kararlılığı ve uyguladığı savaş taktiğiyle Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı.